Vit blomma

Här finns föreningens dokument. Vi lägger upp dem efterhand, men ibland kan det dröja lite. Är det något dokument ni vill ha tag i som inte finns här (än) går det bra att mejla info@omdissociation.org så löser vi det.

Dokumenten är pdf-filer.

 

Stadgar

Stadgarna innehåller föreningens regler. Till exempel går det att läsa där vad föreningen har för syfte, hur beslut tas och annat kring organisationen av föreningen.

Våra stadgar antogs på det konstituerande mötet 2020 och är senast ändrade på årsmötet 2022.

 

Verksamhetsplaner

Innehåller planering för föreningens kommande år, antas på årsmötet.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

I dessa dokument sammanfattas året som varit, dels vad gäller verksamheten och dels när det kommer till ekonomin. I årsredovisningen finns även budget för kommande år.

Protokoll från årsmöten

Övriga protokoll

Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Vår integritetspolicy går även att läsa direkt på hemsidan och finns här.

Vit blomma