Rosa blommor

Dissociation är en rad olika tillstånd där orsakerna till symptomen skiljer sig åt. Vi som upplever dissociationen är också olika som personer. Därför är det inte samma behandlingar som kan hjälpa alla. Den som upplever depersonalisation till exempel som en del av en depression eller ångestproblematik kan bli av med dissociationen om grundtillståndet behandlas med medicin eller terapi. Är det dissociation som beror på en akut stressreaktion kan den gå över av sig själv. Beror dissociationen på en livssituation med våld eller övergrepp kan hjälp att skapa trygga livsvillkor vara helt avgörande.

När det rör sig om en komplex problematik som beror på trauman kan det behövas terapi hos någon som förstår sig på trauma och dissociation. I terapi kan det vara möjligt att närma sig traumatiska minnen och andra delar inuti. Det går att lära sig nya sätt att handskas med det som är svårt och alla känslomässiga reaktioner.

Det finns också en rad olika behandlingar där det går att få hjälp att försöka nå det som ligger bortom orden, som musikterapi, bildterapi och olika typer av kroppsliga behandlingar.

Det kan bli bättre

Det är inte alltid det är möjligt att bli av med dissociationen helt, men det går att få hjälp så att livet blir bättre. Den skräck och ovisshet som kan vara förknippad med symptomen kan lugna sig i mötet med en behandlare som förstår vad dissociation är och som varken är rädd för eller misstolkar symptomen. Det kan i sig göra att ens liv blir lättare.

De olika dissociativa tillstånden är förknippade med stress. Eftersom rädsla är en form av stress kan symptomen bli värre av just rädsla. Därför kan det ha stor betydelse att hitta någon som känns trygg och som förstår sig på problemen. När rädslan lugnar sig kan symptomen ibland också lugna sig.

När det finns flera delar inuti kan det vara möjligt att integreras och bli en enda, men det är inte alltid det är den bästa lösningen och det är inte en lösning alla vill sträva efter. Oavsett vilket kan det gå att bli helare inuti om delarna blir bättre på att samarbeta och bli vänner med varandra, och på det sättet kan livet fungera bättre.

Ge inte upp

Det som känns viktigast att säga är att det går att få hjälp. Det finns vägar ut ur relationer och situationer som är hotfulla, våldsamma och skadliga. Och det finns hjälp att få som rör själva dissociationen. Kanske kan dissociationen inte försvinna helt, men det går att må bättre och att få ett liv som fungerar bättre.

Det är slitsamt att gå i behandling för dissociation, men det svåraste steget kan vara att hitta någon som förstår sig på problemen, tar dem på allvar och har tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa. Men de finns. Kanske blir de till och med fler och fler. Det går att hitta någon av dem till slut även om det inte känns så nu.

*

För att läsa mer om hjälp och stöd, titta under Hjälp i menyn.


Det här är del av en förenklad och något redigerad version av den inledningstext som finns med i våra antologier. Vill ni läsa den ursprungliga texten eller se källor finns den här.

Mer om vad dissociation är finns här:

Via menyn går det att hitta ännu fler texter, boktips, filmtips och länkar till organisationer och andra som kan ha mer information om dissociation och närliggande ämnen.

Träd i blom