Grönt blad

Vi i föreningen anordnar skrivkurser för oss med erfarenhet av dissociation.

Under 2021 har vi för andra året haft möjlighet att bjuda in till digital skrivkurs i Write Your Self-metoden. Det är en skrivmetod utvecklad för läkande skrivande och den hålls av en utbildad ledare. Kursen är 8 tillfällen och det krävs ingen förkunskap. Fokus är på skrivmetod och skrivprocess, inte på textinnehåll eller resultat.

Mer info om Write Your Self-metoden: writeyourself.com/om

Efter den första skrivkursen som hölls i föreningen hösten 2020 fortsatte deltagarna att träffas regelbundet i egen skrivgrupp för att utbyta erfarenheter och skapa tillsammans.

När börjar en ny skrivkurs?

Vi annonserar på sociala medier när det finns möjlighet att anmäla er till ny kurs eller annan aktivitet.

Har ni inte lust att vänta? Hör av er till info@omdissociation.org om ni vill vara med och ordna nästa skrivkurs eller om ni vill skapa en skrivgrupp.