Vinterkvistar med snö

En av tankarna med föreningen är att det ska gå lättare att skapa och nå ut med olika projekt som är för eller av dissociativa. Alla medlemmar som känner för det är välkomna med projektidéer och det går att räkna med att i stort sett alla projekt blir godkända. Dessutom kommer styrelsen och andra medlemmar att bli glada, så tveka inte att ta steget.

Att starta ett projekt i föreningens namn behöver inte vara särskilt krångligt. Känns någon del av det för svårt (till exempel att formulera projektet i skrift) går det att mejla styrelsen så kanske vi kan göra det tillsammans eller lägga ut en fråga i sociala medier och se om det är fler som vill vara med och forma projektet.

Regler för projekt i föreningens namn

För att ett något ska kunna göras i föreningens namn krävs:

  • Att projektet stämmer överens med föreningens stadgar.
  • Att idén och hur den ska genomföras presenteras skriftligt för styrelsen och godkänns.
  • Att det vid behov finns en budget för projektet och att denna också godkänns av styrelsen.

Är det en styrelsemedlem som har en idé till projekt får hen inte vara med i beslutsfattandet.

En medlem som skapar egna projekt i föreningens namn förväntas arbeta självständigt med dessa, och har ett ansvar för att verksamheten stämmer överens med föreningens stadgar, att budgeten följs samt att presentera en verksamhetsberättelse för projektet inför nästa årsmöte. Visst stöd och rådgivning kan ges av styrelsen.

Mejla oss

Mejla styrelsen med tankar, lösa idéer, frågor och färdigt formulerade planer för nya projekt.

Blågrå himmel