Lila blommor

Korta förklaringar av dissociation blir lätt svävande och ganska otydliga. Det kan vara svårt att få en uppfattning av vad dissociation egentligen är i praktiken. Hur känns det? Vilka symptom får någon med dissociation? Det är inte så lätt att få med det i en kort förklaring, och det finns egentligen två anledningar till att det är svårt att hitta ett kort och bra sätt att säga vad dissociation är:

  • Det är ett paraplybegrepp som inkluderar ganska många olika tillstånd som inte alltid är så lika varandra. Därför är det svårt att ge ett enkelt svar på frågan.

  • Det finns ingen enighet kring definitionerna. Olika teorier och modeller som skapats för att förstå dissociation utgår från olika tankar och idéer. De är skapade vid olika tider och påverkade av olika saker. Därför finns det ingen gemensam syn på vilka tillstånd som ska räknas med, och inte heller på hur paraplybegreppet dissociation ska definieras.

Dissociation och definitionen av trauma

En annan sak som ligger nära till hands när det handlar om dissociation är frågan om vad ett trauma är. Många dissociativa tillstånd beror på trauman, men beror all dissociation på traumatisering? För att avgöra det måste det först finnas en definition av vad ett trauma är. Även här finns ett problem. Det finns nämligen inte någon allmän och gemensam definition av vad ett trauma är, utan det beskrivs olika av olika personer.

Kort sagt är det ett mycket rörigt område där det finns få tydliga definitioner som alla är överens om. Istället finns det många olika idéer, definitioner och sätt att se på saker.

*

Det här är del av en förenklad och något redigerad version av den inledningstext som finns med i våra antologier. Vill ni läsa den ursprungliga texten eller se källor finns den här.

Mer om vad dissociation är finns här:

Via menyn går det att hitta ännu fler texter, boktips, filmtips och länkar till organisationer och andra som kan ha mer information om dissociation och närliggande ämnen.

Blommor mot blå bakgrund