Om dissociation

Äntligen en förening som är inriktad på dissociation!

Välkommen till föreningen Om dissociations hemsida! Vi är en förening som arbetar för att samla och sprida information om dissociation. Vi har också som mål att skapa en plattform för människor med en dissociativ problematik, där det är möjligt att hitta andra att identifiera sig med. Det är viktigt för oss att dissociativa ska kunna göra sig hörda och sedda, och både av sig själva och andra räknas som likvärdiga medlemmar i samhället.

I samlingsbegreppet dissociation ingår alla olika former av och uttryck för dissociation, oavsett vilken diagnos det rör sig om.

Information

Kunskap är makt – och inte minst gör den det möjligt att förstå sig själv och andra bättre! Därför tycker vi att information är viktig att prioritera.

Andra projekt

Skapa det du vill ska finnas – med en förening i ryggen! Är det ett projekt för eller av dissociativa är det ett projekt vi gärna vill vara med i.

Antologier

En ny bok om dissociation varje år – med texter och bilder skapade av dissociativa själva! En unik satsning på att våra röster ska bli hörda.

Minskad ensamhet

Ni är inte ensamma – vi finns här! Ok, vi vet att det inte är så enkelt, men vi hoppas att vårt arbete ska minska ensamheten bland dissociativa.

Varför en förening?

Fördelarna med att vara en förening är att vi kan göra saker tillsammans, och tillsammans ha ansvar för dem. Det är en demokratisk form av organisation, där alla som vill vara med kan vara med och påverka.

En förening kan ha ett tydligt syfte - som i vårt fall att sprida information och öka kunskapen om dissociation, och det kan vara lättare att nå ut som en förening än som enskilda personer. Intresserad av att veta mer? Hör gärna av er! info@omdissociation.org

Mer information om föreningen och om vår verksamhet kan ni hitta via menyn. I webbversionen av sidan finns den längst upp, och i mobilversionen finns den om ni trycker på de tre strecken.

Där går det bland annat att hitta våra stadgar och information om hur man blir medlem.