Föreningen Om dissociation har gett ut fem böcker under åren 2019-2023, alla är antologier där dissociativa själva delar med sig genom texter och bilder. För varje bok finns några teman, som de medverkande fått skapa fritt utifrån.

Trots att många lever med, kämpar med och behöver förståelse för de dissociativa tillstånd de befinner sig i är kunskapen om vad dissociation kan vara fortfarande dålig. Det kan se ut på många olika sätt och innebära allt från overklighetskänslor till att leva med flera olika delar eller personligheter inuti. Med de här böckerna hoppas vi öka förståelsen för olika former av dissociation.

Här får ni chansen att möta människor som berättar om hur det kan vara att uppleva dissociation, utan att det tolkas eller filtreras genom någon annans perspektiv. Kanske är det första gången böcker av det här slaget skapats i Sverige, eftersom den svenska litteraturen om dissociation hitintills framför allt skrivits av behandlare och varit tänkt att läsas av andra behandlare.

Det är böcker av dissociativa, för alla som vill veta hur dissociation kan vara. Böcker med värdefulla och starka texter för dig som själv dissocierar, har någon i din närhet som gör det, som jobbar med dissociativa, eller som bara vill lära dig mer om dissociation.


Allt som finns

ISBN-13: 9789180574068

Allt som finns kom 2023.

Teman i boken är:
* Acceptans
* Återhämtning och självomhändertagande
* Fritt tema

Köp den från oss, beställ den från BoD 
eller köp den från någon av de vanliga nätbokhandlarna.

 

 


Att knyta band

ISBN-13: 9789180079600

Att knyta band kom 2022.

Teman i boken är:
* Relationer och dissociation
* Relationen till en terapeut
* Att vara förälder med dissociation

Köp den från oss, beställ den från BoD 
eller köp den från någon av de vanliga nätbokhandlarna.

 

 


Där ingen kunde nå mig

ISBN-13: 9789179692629

Där ingen kunde nå mig kom 2021.

Teman i boken är:
* Hur känns det att dissociera?
* En liten eller yngre del berättar
* Brev till mig själv

Köp den från oss, beställ den från BoD 
eller köp den från någon av de vanliga nätbokhandlarna.

 

 


Våga läka

ISBN-13: 9789179696221

Våga läka kom 2020.

Teman i boken är:
* Vad är det att läka?
* Att hitta vägar till samarbete och läka när man är flera inuti
* Att gå vidare efter läkning

Beställ den från BoD
eller köp den från någon av de vanliga nätbokhandlarna.

 

 


Splittrade själar

ISBN-13: 9789179692049

Splittrade själar kom 2019 (nyutgiven 2021 med nytt ISBN).

Teman i boken är:
* Orsaker till dissociation
* Vardag med dissociation
* Erfarenheter av vård och myndigheter

Beställ den från BoD
eller köp den från någon av de vanliga nätbokhandlarna.