Sjö

Styrelsen är den grupp av människor som har ansvar för föreningens arbete och verksamhet. Styrelsen väljs på årsmötet, och behöver ändringar i styrelsen göras går det att kalla till ett extra årsmöte.

I styrelsen ska det vara minst tre personer, men det kan vara fler än så. Exakt vilka uppgifter styrelsen har går att läsa i stadgarna. I praktiken handlar det om att vara med på styrelsemöten då och då, och vara med och ta beslut som rör föreningen. Som styrelsemedlem går det också att ha särskilda uppgifter, till exempel som ordförande, sekreterare, kassör, ansvarig för medlemmar, eller något annat.

Intresserad av att vara med?

Intresserad av att vara med i styrelsen? Vi blir alltid glada om fler vill engagera sig, och eftersom vi inte är särskilt många i styrelsen just nu är det väldigt välkommet! Mejla till info@omdissociation.org för att anmäla intresse.

Styrelsen just nu

  • Bonnie Friedh – ordförande
  • Bengt Söderström – kassör
  • Michaela Châteaux – sekreterare

För att komma i kontakt med styrelsen, mejla till info@omdissociation.org

Träd och sjö