Sjö

Här finns länkar till fler texter om dissociation, indelade under några olika underrubriker för att det ska vara lättare att hitta det ni söker efter.

Det går också att leta vidare efter fler texter med hjälp av vår lista med organisationer, eftersom många har egna publikationer, artikelbibliotek eller liknande.

Generell information om dissociation

Fördjupande texter om dissociation

Egna erfarenheter av dissociation

Vetenskapligt material 

Har ni skrivit en text om dissociation? Vet ni någon text som finns online som är särskilt bra? Mejla till info.omdissociation@gmail.com
Brygga