Snigel

Att möta andra som har liknande erfarenheter, kämpar med liknande symptom eller på annat sätt kan förstå något om hur det kan vara att leva med dissociation kan vara väldigt värdefullt. Här samlar vi olika mötesplatser för dissociativa.

Här skulle det behöva finnas mer innehåll.Har ni en idé om ett särskilt ställe, online eller i annan form, som verkligen borde vara med här? Mejla oss.

Särskilt för dissociativa

Närliggande som kan vara till hjälp

  • Male Survivor – Bland annat forum och chattar för män som varit med om sexuella övergrepp (På engelska)
  • Shedo forum – Forum med fokus på ätstörningar och självskadebeteende
  • CPTSD Foundation – Support online för komplex PTSD (På engelska)