Logga för antologiprojektet

Antologiprojektet har under åren 2019-2023 gjort att fem olika böcker skapats, böcker med dissociativas egna texter och bilder. Varje bok har några särskilda teman och tillsammans ger de olika bidragen en bild av hur det kan vara att leva med eller någon gång uppleva dissociation – och hur olika det kan vara. Ni kan läsa mer om de olika böckerna här.

Vem står bakom böckerna?

Antologiprojektet startade innan föreningen fanns, och den första boken Splittrade själar skapades av Linnéa Regnlund. Efter det har föreningen Om dissociation stått för utgivningen av böckerna och Linnéa Regnlund har varit projektledare. Det har även gjorts en nyutgivning av Splittrade själar så att det nu är föreningen som står bakom även den boken.

Hur har böckerna skapats?

I den mån det varit möjligt har alla intresserade kunnat vara med och bestämma saker om böckerna. Till exempel har frågor lagts ut i sociala medier och valet av böckernas teman, omslagsbild och titel har avgjorts genom omröstningar. Projektledaren har hållit i alla trådar och de som velat har kunnat hjälpa till bland annat med att läsa och ge respons på texter. Att det getts utrymme för respons har varit ett sätt att göra så att även ovana författare kunnat bli tryggare med att deras texter är bra och passar att ha med i en bok. Böckerna har formgetts och satts av projektledaren och getts ut via BoD i formen print on demand. Det gör att böckerna trycks i takt med att beställningar görs, så föreningen har inte behövt ha pengar till att trycka upp och handskas med ett stort lager.

Vem har fått vara med?

Den enda begränsning som gjorts är att de som skickar in texter eller bilder själva ska ha upplevt dissociation. Alla former av dissociation är okej och det är okej även om det inte är pågående problem utan något som varit tidigare. På detta sättet har det varit möjligt att få med många olika perspektiv. Personer som har erfarenheter av dissociation genom att ha varit behandlare eller anhöriga har inte kunnat vara med i böckerna.

Vem tjänar pengar på böckerna?

Det är faktiskt ingen som tjänar pengar på böckerna. Sanningen är att det är väldigt svårt att få in särskilt mycket pengar på att sälja böcker. I fallet med Antologiprojektet har målet varit att få in tillräckligt med pengar för att bekosta nästa bok. I de fall där det blivit ett överskott har pengarna gått till övriga kostnader föreningen haft, till exempel för att ha en hemsida, ha tillgång till en bättre version av Zoom och så vidare. För det mesta har det istället blivit att böckerna med nöd och näppe gått runt, och vi har behövt ordna insamlingar, marknader och liknande för att täcka utgifterna.

Alla som är med i boken har fått ett presentkort som tack för sin medverkan. Det har varit långt under rekommenderade arvoden för författare och konstnärer, så det har framför allt varit ett symboliskt tack. Böckerna har gjorts ideellt och ingen har förutom presentkorten fått någon lön.

Skulle det bestämmas att föreningen ska avslutas och om det då finns pengar kvar från antologierna kommer pengarna skänkas till någon organisation som jobbar med liknande frågor. I stadgarna står det ”Om dissociations kvarvarande tillgångar används till ändamål som överensstämmer med föreningens målsättning och syfte.” Det blir upp till dåvarande styrelse att avgöra vilket ändamål som kan passa bäst.

Varför skänks pengar till ECPAT?

För varje bok som säljs, ges bort, lånas ut eller streamas skänks fem kronor till ECPAT. Tanken bakom detta är formulerad såhär:

”Med antologierna kan vi sprida berättelser om hur det kan vara att på olika sätt leva med dissociation. Det är ett viktigt bidrag till att öka förståelsen och genom det öka chanserna till exempel till ett bättre bemötande av traumatiserade och andra dissociativa.

För att böckerna i ännu högre utsträckning ska kunna bidra till förändring kommer 5 kr från varje såld bok skänkas till ECPAT Sverige. ECPAT gör ett väldigt viktigt arbete mot barnsexhandel, framför allt genom förebyggande arbete. Mer info om deras arbete går att läsa på ecpat.se, där det också går att hitta rapporter, böcker och annat material ECPAT Sverige skapat.”

Hur länge går det att köpa böckerna?

Eftersom böckerna är utgivna via print on demand finns de kvar på marknaden tills vidare. Så länge styrelsen i föreningen Om dissociation inte beslutar något annat kommer böckerna kunna köpas så länge föreningen finns kvar. Information om var det går att köpa böcker finns här.

Hur når böckerna ut?

Det är svårt att få böcker att nå ut. Det ges ut massor av böcker varje år och i medieflödet är det många som vill nå fram. Vi har i stort sett inga pengar till reklam, vi har begränsat med kraft och även om vi gör vad vi kan hänger det på att alla intresserade hjälps åt för att böckerna ska kunna nå så många som möjligt. Det är lätt hänt att tro att en förening är en stor organisation som kan fixa allt sånt här, men i själva verket har Om dissociation hela tiden haft få medlemmar och en liten styrelse. Styrelsen har haft rätt fullt upp med att sköta allt administrativt och formellt som en förening måste fixa. Så vi behöver er om böckerna ska nå ut.

Gör så att fler hittar böckerna

Vill ni göra så att böckerna når ut till fler människor? Här kommer några förslag på hur det kan göras:

  • Tipsa människor om böckerna – berätta gärna för behandlare att de finns
  • Dela info om böckerna i sociala medier, på forum eller på andra ställen
  • Gilla, dela och spara inlägg om böckerna i sociala medier så att algoritmerna förstår att det är viktiga inlägg
  • Ge bibliotek ett inköpsförslag om böckerna (det brukar enkelt gå att göra på deras hemsidor)
  • Låna böckerna på bibliotek och beställ dem som fjärrlån om de inte har dem
  • Kontakta sjukhusbibliotek och tipsa om att böckerna finns
  • Önska böckerna som talböcker
  • Recensera böckerna i nätbokhandlar, på Goodreads och liknande ställen
  • Starta en bokcirkel online eller afk för att läsa och diskutera någon av böckerna

Har ni andra idéer om vad man kan göra? Superbra! Gör gärna även andra saker!

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med projektledaren går det att mejla till antologiprojektet@gmail.com. Denna e-postadress kommer finnas kvar även efter att arbetet med den sista boken är avslutat. Det går också att kontakta föreningen på info.omdissociation@gmail.com