Lamm

Dissociation och traumatisk stress

På engelska

Dissociation med flera delar/alters

På engelska

Depersonalisering/ derealisation

På engelska

Andra former av dissociation

På engelska

Övrigt

Här skulle det behöva finnas mer innehåll. Har ni en idé om en särskild övning, en särskild youtube-kanal, eller något annat som kan passa här?
Mejla till info.omdissociation.gmail.com