Många önskar att antologierna ska bli ljudböcker. Tyvärr kostar det väldigt mycket att producera ljudböcker, så i nuläget är det inte möjligt för oss att erbjuda det formatet.

Talböcker

I väntan på att det ska bli möjligt för oss att skapa ljudböcker (om det någonsin blir det) är det möjligt för er som har tillgång till talböcker att önska att antologierna ska göras som talböcker. Talböcker skapas av MTM för att böcker ska vara tillgängliga för alla och därför är det inte föreningen som står för kostnaden för den produktionen. Men de har ju nackdelen att bara de som har tillgång till talböcker kan lyssna på dem.

Talsyntes 

Från digiteket.se: “På Android-enheter finns även möjligheten att få samtliga böcker upplästa, även e-böcker. Tryck på hörlurarna för att komma åt funktionen. Uppspelningen börjar vid aktuellt kapitel. Till skillnad från ljudböckerna i Biblio så är uppläsningsfunktionen i e-böckerna betydligt mer begränsad. Texten är uppläst av talsyntes, alltså en programvara som tolkar texten och sedan läser upp den. Detta medför att innehållet kan upplevas något hackigt och ibland fragmenterat. Finns det en ljudbok att tillgå, välj då hellre den. Uppspelningen via talsyntes fortsätter inte om du går ut ur appen, till skillnad från uppspelningen av ljudböcker.”

Uppläsning från skärm

Att få material från skärmen uppläst finns det möjlighet till både i iPhone och Android, men det verkar vara en rätt begränsad funktion som inte kan läsa upp en hel bok i ett svep utan man får nog be den läsa upp en sida i taget, vilket ju är lite omständligt.

iPhone: Gå till inställningar > Hjälpmedel > Läs upp skärm

Android: Gå till inställningar > Tillgänglighet > Textuppläsning

Vi har inte testat hur bra dessa funktioner fungerar, och det kan se olika ut i olika mobiler och versioner av de olika operativsystemen.